Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam có cơ quan chủ quản là Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế.

Ngày tháng: 30/03/2017 1:00 SA
Lượt xem: 883
Cỡ chữ
Đây là tạp chí khoa học y học uy tín, Tạp chí đã  được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đánh giá cao
(Tạp chí có Mã số ISSN 2354– 1334).

 Hình ảnh bìa của Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam

 

* Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam xuất bản 3 tháng một số (80 trang) đăng các nội dung:

- Tin, bài về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về Y học cổ truyền Việt Nam.

- Tin tức hoạt động, nghiên cứu khoa học Y Dược học cổ truyền của các Viện, Bệnh viện, các đơn vị nghiên cứu trong toàn quốc.

- Tin và các hội nghị khoa học có liên quan đến lĩnh vực YHCT trong và ngoài nước.

- Công trình nghiên cứu toàn văn về Y dược học cổ truyền hoặc kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại.

- Các nghiên cứu về lý luận YHCT.

- Bài dịch về các nghiên cứu YHCT (toàn văn, trích đoạn, lược dịch).

- Tóm tắt luận án, sách mới, báo cáo hội nghị về Y Dược học cổ truyền hoặc kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại.


* Địa chỉ Tòa soạn: Số 2 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
   Cơ quan chủ quản: Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế
   ĐT: 043.3113 383

   Email: tapchiyduoccotruyenvn@gmail.com

Số tạp chí mới phát hành

Số 2 năm 2015

Phát hành: 01/03/2015 12:00:00 SA

Tin mới